پیروزی بایدن، افغانستان و فصل جدید دندان‌کشیدن و شاخ‌شکستن‌ها

ترس دوری از قدرت و ترس از تحقیر مجدد، احزاب سیاسی سنتی را به حرکت وا داشته است. در هفتۀ روان گروهی از سیاست‌مداران سنتی از جمله عبدالله عبدالله، محمد محقق، عطامحمد نور، محمدیونس قانونی، کریم خلیلی و بابر فرهمند به نماینده‌گی از عبدالرشید دوستم در کابل نشست مشترک برگزار کردند. آنان فیصله کرده‌اند که در صورت تغییر وضعیت برای بقا به صورت مشترک بجنگند.

کشف محمولۀ بزرگ مواد منفجره که از خاک ایران وارد افغانستان شده است

یک محمولۀ بزرگ مواد انفجاری که از ایران وارد خاک افغانستان شده، کشف و ضبط شد. محب‌الله محب، سخنگوی فرماندهی پولیس فراه می‌گوید که از منطقۀ مرزی «میل ۷۸» ولایت فراه با ایران یک محمولۀ بزرگ مواد منفجره کشف شده است.

انفجار در هلمند جان یک خبرنگار را گرفت

زین‌الله استانکزی، رئیس اتحادیۀ خبرنگاران هلمند می‌گوید که ساعتی پیش در نتیجۀ انفجار یک ماین در حوزۀ اول امنیتی شهر لشکرگاه الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی کشته شده است.
به گفتۀ آقای استانکزی، در نتیجۀ این انفجار برادر الیاس داعی زخمی برداشته است. مقام‌های هلمند تا هنوز در این زمینه چیزی نگفته‌اند.