Asset 1SWN

بانک جهانی کمک بلاعوض ۹۷.۵ میلیون دالری به افغانستان را تصویب کرد

bbda6bc4-35ad-4150-ae3c-5508bd06abec

هیأت مدیرۀ بانک جهانی ۹۷.۵ میلیون دالر بستۀ کمکی جدید و بلاعوض این بانک را برای افغانستان تصویب کرد. این کمک روز گذشته (سه‌شنبه، بیست‌وهشتم دلو/بهمن) تصویب شده است.

این بستۀ کمکی از سوی ادارۀ توسعۀ بین‌المللی که فراهم‌کنندۀ بخشی از کمک‌های مالی گروه بانک جهانی است، به هدف پشتی‌بانی از آسیب‌دیده‌گان خشک‌سالی و گسترش ویروس کرونا برای بهبود مصونیت غذایی در روستاهای کشور به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی گفته است که بخشی از این کمک مالی برای ایجاد یک نظام هشداردهندۀ پاسخ‌گویی زودهنگام تأثیرات خشک‌سالی در افغانستان هزینه خواهد شد.

در اعلامیه‌یی که بانک جهانی منشتر کرده، آمده است، پروژۀ هشدار اولیه و پاسخ‌گویی زودهنگام به تأثیرات خشک‌سالی کمک‌های نقدی بی‌قیدوشرط و فرصت‌های کار در بدل پول را برای حدود ۲.۲ میلیون تن در ۷۸ ولسوالی که از ناحیۀ خشک‌سالی و عدم مصونیت غذایی آسیب دیده‌اند، فراهم می‌کند.

این بستۀ کمکی بانک جهانی بخشی از بستۀ کمکی ۲۲۲.۵ میلیون دالر برای پروژۀ انعطاف است که ۱۱۵ میلیون دالر آن از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل می‌شود، ۸ میلیون دالر از سوی سازمان جهانی خطرات مالی و ۲ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق وجهی برنامۀ انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی فراهم می‌شود.

هینری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «افغانستان در زمرۀ کشورهایی قرار دارد که بیش‌تر از هر کشور دیگر از تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی متأثر شده است و سیستم ضعیف پاسخ‌گویی این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی این کشور را به مراتب بیش‌تر آسیب‌پذیر ساخته است.»

به گفتۀ او، بستۀ کمک مالی جدید دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش اثرهای زیان‌بار خشک‌سالی که میلیون‌ها افغان را آواره و با فقر روبه‌رو کرده است، اقدامات مؤثر روی دست گیرد.

هینری کرالی افزوده است که پشتی‌بانی این پروژه از خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت روستایی در افغانستان به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد.

در بخشی از اعلامیۀ بانک جهانی آمده است که پروژۀ انعطاف توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می‌شود و روی تقویت نهادهایی تمرکز خواهد کرد که برای گذار از شکننده‌گی وضعیت به آن نیاز است.

براساس معلومات بانک جهانی، با تطبیق این پروژه، ریاست انسجام و پاسخ به روی‌داد طبیعی در مرکز ملی عملیات اضطراری تقویت و یک مرکز منابع مدیریت خطرات طبیعی نیز در ساختار وزارت احیا و انکشاف دهات تأسیس خواهد شد.

بانک جهانی گفته که افغانستان به شدت در معرض تهدید خشک‌سالی‌های فراگیر و دوام‌دار قرار دارد و این وضعیت اثرهای زیان‌بار را روی رشد اقتصادی و تأمین ثبات برجا گذاشته است. به گفتۀ این بانک، آفات طبیعی و تغییرات آب‌وهوا سبب بی‌جاشدن مردم از مناطق روستایی به شهرها شده و در نهایت منجر به افزایش فقر و نبود مصونیت غذایی در میان باشنده‌گان مناطق روستایی شده است.

 

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
اخبار و تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام