وزارت زراعت با هزینه‌ی ۴۵۰ میلیون افغانی در ۱۲ ولایت بند آب‌گیر می‌سازد

مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گویند که برای مهار آب باران‌های موسمی در ۱۲ ولایت به هزینه‌ی ۴۵۰ میلیون افغانی، بندهای کوچک آب‌گیر می‌سازند. به گفته‌ی آن‌ها، با ساخت این بندها مشکل کم‌آبی در کشور تا اندازه‌ای حل خواهد شد.