۱۵ کشور عضو اتحادیۀ اروپا به ۴۰ هزار شهروند افغانستان پناهنده‌گی می‌دهند

اتحادیۀ اروپا اعلام کرده است که ۱۵ کشور عضو این اتحادیه با پذیرش ۴۰ هزار شهروند افغانستان موافقت کرده‌اند. یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیۀ اروپا روز گذشته در نشست خبری که پس از نشست وزیران امور داخلی و عدلیۀ کشورهای عضو این اتحادیه برگزار شده بود، این خبر را اعلام کرده است.