یونیسف و اتحادیه‌ی اروپا زمینه‌ی آموزش را به ۲۰۰ هزار کودک افغان فراهم می‌کنند

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده که قرار است ۳۸۵ مکتب دولتی را در هم‌کاری با اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان بازسازی و زمینه‌ی آموزش را به ۲۰۰ هزار کودک افغان فراهم کند. این نهاد، امروز در حساب کاربری اکس خود نوشته است که افزون بر این مکتب‌ها، دست‌رسی به آب آشامیدنی را به کودکان نیز فراهم می‌کند.

در یک ماه ۱۳۵ کودک در افغانستان به‌دلیل بیماری جان باخته‌اند

سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده است که تنها در ماه دسامبر سال گذشته، ۱۳۵ کودک در افغانستان به‌دلیل بیماری سینه‌‌بغل و سوءتغذیه در شفاخانه یا در مسیر راه جان باخته‌اند. این سازمان گفته است که بیش از نیمی از خانواده‌ها در افغانستان در سه ماه پسین مراقبت‌های صحی را که به آن نیاز داشتند، دریافت نکرده‌اند.