۲۵ هزار معتاد به مواد مخدر در ارزگان برای درمان به یگانه مرکز درمانی انتظار می‌کشند

این جا یگانه مرکز درمانی افراد معتاد به مصرف مواد مخدر در شهر ترینکوت، مرکز ارزگان است و حدود ۲۵ هزار فرد معتاد به مصرف مواد مخدر در این ولایت، برای سپری‌کردن دوره‌ی ترک اعتیاد به آن چشم دوخته اند.