بیش از یک میلیون کودک کار در افغانستان وجود دارد

هم‌زمان با روز جهانی «مبارزه با کار کودکان»، سازمان جهانی کار (ILO)، از شناسایی بیش از یک میلیون کودک کار در افغانستان خبر می‌دهد. عباد‌الله احمدی، نماینده‌ی سازمان جهانی کار در بلخ، می‌گوید که ناداری، کاهش فرصت‌های شغلی، بی‌کاربودن سرپرست‌های خانواده‌ها و نبود آگاهی از حقوق کودکان، سبب افزایش کودکان کارگر در افغانستان، شده است.