دانش‌آموزان دختر: هنوز امید پوشیدن یونیفورم مکتب را از دست نداده‌ایم

در آستانه‌ی سال تعلیمی جدید، شماری از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در کابل، می‌گویند که هنوز امید پوشیدن یونیفورم مکتب را از دست نداده اند. نجمه نبی‌زاده، دانش‌آموز صنف یازدهم در یکی از مکتب‌های دولتی در شهر کابل که هنوز هم برای بازگشت به صنف درسی لحظه‌شماری می‌کند، می‌گوید که در بیش از یک سال‌ونیم پسین، پوشیدن پیراهن سیاه و چادر سفید برایش به یک آرزو بدل شده است.