آلمان ۹۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند

دولت آلمان اعلام کرده است که با توجه به وضعیت وخیم انسان‌دوستانه در افغانستان، ۹۰ میلیون یوروی دیگر به این کشور کمک می‌کند. سفارت آلمان برای افغانستان، روز چهارشنبه، ۲ قوس، اعلام کرده است که این کمک از طریق برنامه‌ی‌ جهانی غذا و برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد، اجرا خواهد شد.