یافته‌های سروی سلام‌وطندار؛ بیش‌ترین رقم مهاجرت در سه سال پسین صورت گرفته است

یافته‌های این سروی سلا‌م‌وطندار نشان می‌دهد از میان ۳۱۲ خانواده‌ای که نمونه‌ی آماری گرفته شده است، از ۲۳۸ خانواده اعضای خانواده‌های شان مهاجرت کرده اند و ۷۷ درصد از خانواده‌هایی که عضو خانواده‌ی شان مهاجرت کرده است، گفته اند که بیش‌ترین رقم مهاجرت میان اعضای خانواده‌های شان در سه سال پسین و پس از تحولات سیاسی در افغانستان صورت گرفته است.