سرعت انتشار اومیکرون، گونۀ جدید ویروس کرونا بالاست

به تازه‌گی گونۀ جدید ویروس کرونا که سرعت انتقال بالایی دارد، کشف شده است. سازمان صحی جهان گونۀ جدید این ویروس را «اومیکرون» نام نهاده و در جمع ویروس‌های نگران‌کننده جا داده است. در حالی که هنوز معلومات دقیقی دربارۀ نشانه‌های اومیکرون روی‌دست نیست، اما پزشکان می‌گویند که این ویروس خطرناک‌تر از گونه‌های دیگر ویروس کروناست و بیش‌تر جوانان به آن مبتلا می‌شوند.