زنان متضرر از گونه‌های خشونت: با گذشت ماه‌ها پرونده‌های ما بررسی نشده است

در نزدیکی دادگاه عالی، زنان زیادی برای پی‌گیری پرونده‌های شان حضور دارند؛ اما بنابر محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند. زحل را نیز در نزدیکی دادگاه عالی دیدم؛ او همانند ده‌ها زن دیگر سرگردان و سراسیمه دنبال پرونده‌اش است. «۱۲ سال پیش پدرم گفت اگر در تنور هم بیفتی، باید با این مرد ازدواج کنی.»