دام‌پروران در پروان از روبه‌رو‌بودن نسل گوسفند پشمی با خطر نابودی نگرانی دارند

شماری از دام‌پروران در پروان، با نگرانی از روبه‌روبودن نسل گوسفند پشمی با خطر نابودی، می‌گویند که به دلیل کاهش علاقه‌ی مردم به گلیم‌بافی و استفاده از نمد، میزان پرورش گوسفند پشمی در این ولایت کاهش یافته است.