سازمان ملل برای گردش پول نقد در افغانستان سیستم تازه‌یی را راه‌اندازی می‌کند

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد قصد دارد در ماه روان میلادی، سیستمی را برای مبادلۀ میلیون‌ها دالر کمک با پول افغانی به‌منظور مهار بحران انسانی و اقتصادی و نیز دورزدن مقام‌های امارت اسلامی که در فهرست سیاه قرار دارند، راه‌اندازی کند.