افراد ناشناس چند تن به شمول گردش‌گران بیرونی را در بامیان تیرباران کردند

منابع محلی در بامیان، به سلام‌وطندار می‌‌گویند که افراد مسلح ناشناس چند تن به شمول گردش‌گران بیرونی را، در مرکز این ولایت تیرباران کرده اند. به گفته‌ی منابع، در این حمله‌ی مسلحانه چند گردش‌گر بیرونی و هم‌راهان شان هدف قرار گرفته اند.