شورای علمای افغانستان: آموزش‌های علوم عصری از نظر کیفی در سطح پایین قرار گرفته است

مسئولان در شورای علمای افغانستان، امروز در مراسم دستاربندی ۴۵ تن از فارغان دوره‌های حفظ قرآن‌کریم و حدیث در کابل، می‌گویند که آموزش‌های علوم عصری در کشور از نظر کیفی در سطح پایین قرار گرفته است. معاون شورای علمای افغانستان، از دانش‌آموزان و آموزگاران می‌خواهد که برای بهبود علوم عصری در کشور فداکاری کنند.