کوچ اجباری به علت خشک‌سالی؛ بیش از ۲۰۰۰ خانواده از هلمند به دیگر مناطق آواره شده اند

مسئولان محلی هلمند نیز ولسوالی‌های موساقلعه، واشیر، نوزاد و کجکی را، از جمله مناطقی برمی‌شمارند که از خشک‌سالی کنونی به شدت متأثر شده اند. به گفته‌ی آنان، به دلیل خشک‌سالی و کم‌بود آب، حدود ۲۰۰۰ خانواده از این ولسوالی‌ها به شهر لشکرگاه و دیگر مناطق کشور کوچ کرده اند.