خبرنگاران: روند ارائه‌ی اطلاعات از سوی سخن‌گویان حکومتی کند است

شماری از خبرنگاران افغان، از محدودیت در دست‌رسی به اطلاعات و زمان‌بربودن ارائه‌ی اطلاعات از سوی سخن‌گویان حکومتی، گلایه دارند. آنان می‌گویند که دست‌رسی‌نداشتن به اطلاعات در زودترین فرصت و ارائه‌نشدن اطلاعات درست از سوی سخن‌گویان حکومتی، فعالیت رسانه‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده ‌است.