کمک ۸۴میلیون‌‌دالری بانک جهانی به افغانستان؛ وزارت اقتصاد استقبال کرد

بانک جهانی، در اعلامیه‌ای که دو روز پیش پخش کرده، از بسته‌ی کمک مالی ۸۴میلیون‌دالری به افغانستان خبر داده است. این بانک، اعلام کرده است که این کمک در بخش‌های تطبیق پروژه‌های اشتغال‌زایی و بدیل معیشت در افغانستان به مصرف خواهد رسید.