نشست «گروه‌ ۲۰»؛ اتحادیۀ اروپا یک میلیارد یورو به افغانستان کمک می‌کند

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد در نشست گروه ۲۰ دربارۀ افغانستان که در حال برگزاری‌ست، بستۀ کمکی به ارزش یک میلیارد یورو به افغانستان را ارایه می‌کند. او گفته است که همه باید تلاش‌شان را برای جلوگیری از بحران شدید انسانی و سقوط اقتصاد افغانستان به خرج دهند.