کسادبودن بازار صنایع ‌دستی زنان در شمال؛ «در گذشته خارجی‌ها می‌آمدند و مشتری داشتیم»

۲۲ زن صنعت‌کار و تجارت‌پیشه در پنج ولایت شمالی، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار از نبود بازار برای فروش محصولات شان شکایت دارند.

این زنان، می‌گویند با این که کار در بخش صنایع دستی درآمد اندکی دارد؛ اما برای فراهم‌کردن نیازهای غذایی و غیرغذایی خانواده‌های شان ناچار اند در این بخش فعالیت کنند.