سهیل شاهین: تعویق واگذاری کرسی سازمان ملل به امارت اسلامی عادلانه نیست

کمیتۀ مسئول سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایند‌ه‌گان رسمی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، روز گذشته (چهارشنبه، دهم قوس/آذر) تصمیم‌گیری دربارۀ واگذاری نمایند‌ه‌گی دایمی افغانستان در این سازمان را به نمایندۀ معرفی‌شده از سوی امارت اسلامی افغانستان به تعویق انداخت.