نگرانی باستان‌شناسان و فعالان مدنی بادغیس از کاوش غیرقانونی آبده‌های تاریخی این ولایت

به‌دنبال گسترش دامنۀ فقر و بی‌کاری در کشور، این روزها باشنده‌گان بادغیس دست به کاوش‌ مکان‌های تاریخی زده و در تلاش استخراج آثار باستانی‌اند. این اقدام باشنده‌گان، نگرانی شماری از باستان‌شناسان و فعالان مدنی بادغیس را سبب شده است.