بازار خریدوفروش کتاب در پکتیا ۸۵ درصد کاهش یافته است

مسئولان کتاب‌فروشی‌های شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا می‌گویند که خریدوفروش کتاب نسبت به گذشته ۸۵ درصد کاهش یافته است. آنان می‌گویند که با تغییرات سیاسی در کشور، خریداران کتاب کاهش یافته و وضعیت بازار کتاب سرد شده است.