کاهش کمک‌های انسانی جامعه‌ی جهانی؛ شهروندان با چالش‎‌های بیش‌تری روبه‌رو خواهند شد

در ادامه‌ی واکنش‌ها به ممنوعیت زنان از کار در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسان‌دوستانه، کمیته‌ی بین‌المللی نجات، سازمان حفاظت از کودکان و کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، بار دیگر با هشدار در باره‌ی ممنوعیت زنان از کار، گفته اند که این دلیلی بر افزایش ناداری و در نهایت بازی با زندگی شهروندان افغانستان است.