کاهش ارزش افغانی؛ بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر فردا لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان امروز با پخش خبرنامه‌یی اعلام کرده است که برای کاهش ارزش دالر در برابر افغانی، حدود ۱۲ میلیون دالر را به‌طور لیلام به فروش می‌گذارد. براساس خبرنامۀ این بانک، قرار است داوطلبی فروش این مقدار دالر فردا (پنج‌شنبه، بیست‌وششم حوت/اسفند) برگزار شود.

شکایت باشنده‌گان تالقان از افزایش بهای مواد اولیه هم‌زمان با کاهش ارزش افغانی

باشنده‌گان تالقان از افزایش بهای مواد اولیه هم‌زمان با کاهش ارزش افغانی شاکی‌اند و می‌گویند که نبود کاروبار و افزایش بهای مواد اولیه، از چالش‌هایی‌اند که روند زنده‌گی آنان را در وضعیت بدی قرار داده و دیگر توان خرید مواد اولیه را ندارند.