شهرداری کابل به پیشواز از سال نو کارزار نهال‌شانی را آغاز کرد

شهرداری کابل کارزاری را به هدف نهال‌شانی آغاز کرد. این کارزار، امروز(شنبه،۱۹حوت) در تپه‌ی وزیراکبرخان با حضور مقام‌های حکومت سرپرست و باشندگان شهر کابل، آغاز شد و قرار است تا پایان آن، کم‌ازکم دو میلیون اصله نهال در سطح شهر کابل برای مقابله با پیامدهای منفی تغییرهای آب‌وهوایی توزیع و غرس شود.