مس‌گران در تخار: علاقه‌مندی به خرید ظرف‌های مسی کاهش یافته است

با این که صنعت مس‌گری در شهر تالقان، مرکز تخار در گذشته شهرت خاصی داشت و ده‌ها مس‌گر در این شهر سرگرم ساخت ظرف‌های مسی بودند؛ اما اکنون این صنعت رونق گذشته‌اش را از دست داده و با رکود روبه‌رو شده است. شماری از مس‌گران در تخار، می‌گویند که علاقه‌مندی به خرید ظرف‌های مسی در این ولایت کاهش یافته است.