باشندگان دایکندی از نبود پزشک در بخش‌های چشم، گوش و گلو شکایت دارند

شماری از باشندگان دایکندی با شکایت از نبود امکانات درمانی و کادر متخصص در بخش‌های چشم، گوش و گلو در مرکزهای درمانی این ولایت می‌گویند که این مشکل بیماران را ناچار کرده که برای درمان بیماری‌های شان به ولایت‌های دیگر بروند.