معین مبارزه با مواد مخدر: در سراسر افغانستان حتا یک جریب زمین کوکنار یا چرس کشت نشده است

عبدالحق آخوند، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، امروز در برنامه‌ی گزارش‌دهی از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای این اداره در یک سال گذشته، می‌گوید که اکنون در سراسر افغانستان حتا یک جریب زمینی که کوکنار یا چرس کشت شده باشد، وجود ندارد و آنان تمامی زمین‌های کشت مواد مخدر را از بین برده اند.

کشاورزان ولسوالی زازی آریوب پکتیا کشت چرس را ممنوع کردند

زازی آریوب یکی از ولسوالی‌های کوهستانی و پوشیده از جنگل ولایت پکتیاست و کشاورزان در این ولسوالی پیش از این در زمین‌های قابل استفادۀشان چرس می‌کاشتند.

ام‌سال شماری از باشنده‌گان و کشاورزان این ولسوالی تصمیم گرفته‌اند که در زمین‌های‌شان چرس نکارند و به‌جای آن براساس توافق قومی غلات بکارند.