عبدالغنی برادر: افغانستان به زودی به خودکفایی خواهد رسید

او، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ ثور)، در نمایش‌گاه بین‌المللی کابل که به مناسبت هفته‌ی صنعت، برگزار شده بود، گفت: «باید قسمی خودکفا باشیم که به کشورهای دیگر صادرات داشته باشیم. من تولیدات را که دیدم، خیلی خوش‌حال شدم و قسمی به پیش‌ر‌فت روان استیم، که به زودی ما خودکفا می‌شویم.»