دارندگان حساب: بانک‌ها پول‌های ما را گروگان گرفته است

در حالی‌ که بانک مرکزی، چندی پیش میزان برداشت پول نقد از حساب‌های شخصی را در هفته‌ به ۶۰۰ دالر و ۵۰ هزار افغانی افزایش داده؛ اما دارندگان حساب‌های شخصی، می‌گویند که هیچ یک از بانک‌های خصوصی آن را عملی نکرده است. ممتاز الکوزی، می‌گوید که هفته‌ی یک بار یا در دو هفته یک ‌بار می‌تواند تنها ۱۰۰ دالر از حساب خود برداشت کند.