وزارت زراعت برای پشتیبانی از کشاورزان تفاهم‌نامه‌ی هم‌کاری امضا کرد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، روز یک‌شنبه، ۱ اسد، در مراسمی به منظور پشتیبانی از کشاورزان، با اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان، تفاهم‌نامه‌ی هم‌کاری امضا کرد. عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گوید که طرح توزیع تخم اصلاح‌شده را به کشاورزان روی دست گرفته اند و عملی خواهد شد.