باشنده‌گان پکتیکا در دکان‌های‌شان پرچم سه رنگ را برافراشتند

شماری از باشنده‌گان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، صبح امروز در بازار این ولسوالی در دکان‌ها و غرفه‌های‌شان پرچم ملی سه رنگ را برافراشته‌اند که با واکنش نیروهای امارت اسلامی روبه‌رو و پرچم‌ها دوباره از سوی این نیروها پایین آورده شده‌اند.