امارت اسلامی پخش صدای زنان و موسیقی از رسانه‌ها در بلخ، تخار و جوزجان را ممنوع کرد

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که امارت اسلامی در ولایت‌های بلخ، تخار و جوزجان، پخش صدای زنان و موسیقی از رسانه‌ها را ممنوع کرده است. این کمیته هم‌چنان گفته است که امارت اسلامی بر نحوۀ پوشش ظاهری خبرنگاران زن، پخش سریال‌ها، فیلم‌ها و اعلانات در این ولایت‌ها و ولایت غور نیز محدودیت وضع کرده‌اند.