وزارت صحت: افغانستان تا پایان جنوری به کیت‌های تشخیص اومیکرون دست می‌یابد

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که این وزارت از سازمان صحی جهان درخواست کمک کرده و این سازمان وعده داده است که تا پایان ماه جاری میلادی (جنوری) کیت‌های تشخیص گونۀ جدید کووید ۱۹ را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد.