ادارۀ مهاجرت آمریکا درخواست ویزای بشردوستانۀ صدها شهروند افغانستان را رد کرده است

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که ادارۀ فدرال خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحدۀ آمریکا، درخواست ویزای بشردوستانۀ صدها شهروند افغانستان که خواستار اقامت موقت در آمریکا بودند را رد کرده است.