وکیل‌مدافع عافیه صدیقی: موکلم یگانه زندانی است که ۱۴ سال است در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شود

کلایف ستفورد سمیت، وکیل‌مدافع عافیه صدیقی، دانش‌مند زن پاکستانی که به خاطر جمع‌آوری مدارک برای اثبات بی‌گناهی او به افغانستان آمده، پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، ۱۳ ثور، به سلام‌وطندار گفت که او در زندان مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته است.

وکیل‌مدافع عافیه صدیقی: او در زندان مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته است

کلایف ستفورد سمیت، وکیل‌مدافع عافیه صدیقی، دانش‌مند زن پاکستانی که به خاطر جمع‌آوری مدارک برای اثبات بی‌گناهی او به افغانستان آمده است، روز پنج‌شنبه، ۱۳ ثور، به سلام‌وطندار می‌گوید که او در زندان مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته است.