انفجار ماین‌ها در ارغنداب؛ در ده روز گذشته ۲۷ تن کشته و ۱۵۱ تن زخمی شده‌اند

مسئولان شفاخانۀ حوزه‌یی میرویس کندهار می‌گویند که در این اواخر بیش‌تر قربانیان در اثر انفجار ماین‌ها، باشنده‌گان ولسوالی ارغنداب‌اند.
به گفتۀ مسئولان، در ده روز گذشته ۲۷ تن در نتیجۀ انفجار ماین‌ها در ارغنداب کشته و ۱۵۱ تن دیگر زخمی شده که بیش‌ترشان غیرنظامیان بوده‌اند.