پناه‌جویان افغان در ایران و پاکستان: در وضعیت دشوار به‌سر می‌بریم

پس از تسلط دوبارۀ امارت اسلامی در افغانستان، گراف پناه‌جویان افغان در کشورهای ایران و پاکستان باری دیگر افزایش رفته است. شماری از پناه‌جویان افغان در پاکستان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار از وضعیت نابسامان زنده‌گی‌شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که مقام‌های این کشور توجهی به مشکلات پناه‌جویان ندارند.