دیده‌بان حقوق بشر: وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دربارۀ وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۱، گفته که پس از تسلط امارت اسلامی، درگیری طولانی در افغانستان جایش را به بحران انسانی و حقوق بشری داده است. این سازمان گفته که در سال گذشتۀ میلادی تمام دستاوردهای زنان و رسانه‌ها پس از سال ۲۰۰۱، عقب‌گرد را تجربه کرده است.