هشدار از اعتصاب کاری کارمندان شفاخانۀ افغان_جاپان

طارق اکبری، سرطبیب شفاخانۀ افغان_جاپان به سلام‌وطندار می‌گوید که پنج ماه می‌شود حدود ۲۵۰ کارمند این شفاخانه معاش دریافت نکرده‌اند. او می‌گوید که از میان این کارمندان، تاکنون ۳۵ کارمند به‌دلیل دریافت‌نکردن معاش وظیفه‌های‌شان را ترک کرده‌اند. آقای اکبری می‌افزاید که حتی شماری از کارمندان این شفاخانه کرایۀ موتر ندارند و بانک جهانی پول به این شفاخانه نمی‌دهد.