مسئولان دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد از سوی وزارت عدلیه به نهادهای امنیتی معرفی شده اند

مسئولان در وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، می‌گویند که در ۱۴۰۲ خورشیدی پس از بررسی‌های این وزارت از نهادهای خیریه، اجتماعی و احزاب سیاسی به علت فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولان دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد اجتماعی و خیریه به نهادهای امنیتی معرفی شده‌ اند.