جوانان در بادغیس: نهادهای خارجی در استخدام کارمندان‌شان سلیقه‌یی برخورد می‌کنند

شماری از جوانان در بادغیس می‌گویند، نهادهای خارجی که در این ولایت فعالیت می‌کنند در  روند استخدام کارمندان‌شان برخورد سلیقه‌یی دارند و از جوانان دانش‌آموخته در این ولایت استفاده نمی‌کنند.