نهادهای حکومتی در دو ماه گذشته تنها سه نشست خبری برگزار کرده اند

بررسی‌های سلام‌وطندار نشان می‌دهد که در ماه‌های پسین از تعهد اداره‌های دولتی مبنی بر ارائه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها به گونه‌ی جدی کاسته شده؛ قسمی که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت که مکان اصلی برگزاری نشست‌های خبری نهادهای حکومتی به منظور ارائه‌ی اطلاعات با رسانه‌ها است، در دو ماه گذشته شاهد برگزاری تنها سه نشست خبری، آن هم در حد اداره‌های نسبتاً کوچک بوده ‌است.