ا.ا برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین خواستار کمک فوری نهادهای جهانی شد

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از نهادهای امدادرسان بیرونی می‌خواهد که برای پیش‌گیری از افزایش تلفات انسانی ناشی از سیلاب‌های چند روز پسین، به آسیب‌دیدگان سیلاب‌‌ها در ولایت‌ها، کمک‌ فوری کنند. این وزارت، گفته که در سیلاب‌های چند روز پسین، ۲۳ ولایت به گونه‌ی جدی آسیب دیده اند.