نظرسنجی سلام‌وطندار؛ بیش از ۶۰ درصد زنان اشتراک‌کننده بیش‌تر از حق انتخاب محروم اند

یافته‌های سلام‌وطندار از نظرسنجی ۵۳۰ زن در شش ولایت افغانستان نشان می‌دهد که ۶۱.۱ درصد این زنان و دختران بیش‌تر از داشتن حق انتخاب در بخش‌های مختلف زندگی محروم می‌شوند و ۳۸.۹ درصد دیگر بیش‌تر از این حق از سوی خانواده‌های شان برخوردار بوده اند.