نشست پارلمان اروپا دربارۀ زنان افغانستان؛ فعالان حقوق زن خوشبین نیستند

پارلمان اتحادیۀ اروپا امروز یک نشست دو روزه را برای بحث دربارۀ مشکلات و حقوق زنان و دختران افغانستان تشکیل داد. پارلمان اروپا گفته‌ است که این نشست فردا نیز جریان خواهد داشت و شماری از زنان افغانستان، نمایند‌ه‌گان سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در آن شرکت می‌کنند.