ملل متحد: نرخ اشتغال در میان زنان در افغانستان ۵۰ درصد کاهش داشته است

مسئولان برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، امروز در نشستی در کابل، یافته‌های یک گزارش تحقیقی این نهاد در بخش تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان را، با رسانه‌ها شریک کردند. مسئولان، تأکید می‌کنند که این گزارش بر مبنای مصاحبه‌های عمیق، بحث‌های گروه‌های متمرکز و یک نظرسنجی از ۳۱۰۰ زن کارآفرین، تهیه شده ‌است.