بیمارداران در بدخشان: در بخش عاجل شفاخانه‌ی ولایتی هیچ پزشک متخصص وجود ندارد

شماری از بیمارداران در مرکز بدخشان، از نبود پزشک متخصص در یکی از مهم‌ترین بخش‌های شفاخانه‌ی ولایتی این ولایت شکایت می‌کنند و از مسئولان می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کنند. آرین آذر، باشنده‌ی شهر فیض‌آباد، می‌گوید که‌ در بخش عاجل این شفاخانه هیچ پزشک متخصص وجود ندارد و تنها چند پرستار کارآموز در آن جا حضور دارند.